איך עובדת שיטת הנקודות של משרד התחבורה?

אין דין עבירת תנועה מסוג אחד כדין עבירת תנועה מסוג אחר. בעוד שחלק מהעבירות נחשבות לקלות, אחרות הרבה יותר חמורות. יחד עם זאת, יש משמעות גם לביצוע עבירות תנועה באופן סדרתי.

על מנת להכניס סדר בדברים הונהגה שיטת הנקודות של משרד התחבורה. בצורה תמציתית, הדבר נעשה כך: עבירה מקנה ניקוד מסוים. נהג שעובר עבירה מקבל את מספר הנקודות המצטבר, כניקוד שלילי.

מרגע שנצברו מספר מסוים של נקודות לחובת הנהג, יוטלו עליו סנקציות כגון למשל חיוב במעבר קורס נהיגה (בסיסי או מתקדם) ובמקרים של ריבוי נקודות אף פסילת רישיון.

מדוע הונהגה שיטת הנקודות

יש כמה רציונלים, מטרות, לכך שהונהגה שיטת הנקודות של משרד התחבורה. ראשית, הדבר נועד להוות הרתעה. לנהג שצבר נקודות יש מוטיבציה להימנע מצבירת נקודות נוספות. בנוסף, צבירה של נקודות בצורה מהירה מגלה כי הרגלי הנהיגה של הנהג מניעים אותו לעבור עבירות תנועה שונות.

קביעת הנקודות איננה פוטרת את הנהג מעונשים אפשריים כפי שמגדיר החוק, אולם היא גם מטילה חיוב באמצעי תיקון, על סמך סוגי העבירות ומספר הנקודות שנצברו.

מה השווי של נקודות לכל עבירה ואיך הן נמחקות

שיטת הנקודות של משרד התחבורה קובעת כי כל עבירת תנועה נושאת עימה מספר מסוים של נקודות. לרוב, העבירות הקלות מקנות 2 נקודות ועבירה חמורה יכולה להגיע ל-10 נקודות. עבירות מסוימות יכולות להביא לרישום של 8 או 6 או 4 נקודות.

על מנת לעודד את הנהג שלא לעבור עבירות באופן סדרתי, ישנה תקופת התיישנות. לאחר שנתיים ללא קבלת נקודות, הן נמחקות ומתאפסות, אלא אם כן נצברו הרבה נקודות ואז פרק הזמן למחיקה מוכפל (4 שנים).

> למידע מקצועי ופרטים נוספים בקרו באתר של דוויק ברנט עו"ד תעבורה!