הלוואה בנקאית לעומת הלוואה חוץ בנקאית – מה ההבדלים?

יש הלוואות שאנו לוקחים כאשר אנו רוצים להשתמש בכסף לצרכים נבונים ונכונים, תוך ידיעה שאנו יכולים לעמוד בהוצאה החודשית של החזר ההלוואה ולוקחים אותה בצורה מושכלת, או כאשר אנו עם הגב לקיר וממש צריכים את הכסף. הבנקים והגופים הפיננסיים האחרים בודקים את הBDI שלנו ואת ההיסטוריה שלנו בהתנהלות הפיננסית באמצעות אפליקציות אשראי ייעודיות ובאמצעות הוצאת דוחות מבנק ישראל עלינו. הן ינצלו את המצב שלנו ואת הצורך שלנו בהלוואה כדי לדחוק אותנו לפינה עם הלוואה לכל מטרה בריבית שנוחה יותר עבורם ובתנאים שנוחים יותר עבורם. לשמחתנו יש יותר מאפשרות אחת לקחת הלוואה. כדאי להכיר את ההבדלים בין הלוואה בנקאית להלוואה חוץ בנקאית ולשקול את הצעדים שלנו ולקחת הלוואה מהיכן שאנו צריכים ובתנאים המתאימים לנו ביותר.

#1 – ביורוקרטיה ודרישות הגוף המלווה:

הבנק יהיה לרוב בעייתי יותר כאשר מדובר בהלוואות בינוניות וגדולות יותר מאשר גופים חיצוניים. כאשר מדובר בהלוואות קטנות ובהנחה שאין לכם בעיות בחשבון או בהתנהלות הפיננסית שלכם הרי שהבנק יוכל לאשר אותן בקלות. גם הדרישות של הבנק יהיו לרוב נוקשות יותר כאשר בין הגופים החוץ בנקאיים יש יותר אפשרויות ותחרות ולכן לעתים הדרישות הן פחות גבוהות לצורך מתן ההלוואה.

#2 – ריבית ותנאי הלוואה:

לרוב הבנקים יהיו בעלי ריבית גבוהה יותר אולם זה תלוי מאוד בגוף הפיננסי החוץ בנקאי ממנו אתם מבקשים הלוואה. יש גופים פיננסיים שגובים ריבית יותר גבוהה מהבנק.

#3 – אובליגו:

כאשר מדובר בהלוואות חוץ בנקאיות אלה לא יהיו קשורות לאובליגו שלכם בבנק. את הגוף החוץ בנקאי מעניינת ההתנהלות הפיננסית שלכם או הערבויות שתוכלו להציג לטובת קבלת ההלוואה (לדוגמה חברות ביטוח ופנסיה יוכלו להעניק לכם הלוואה בשעבוד החיסכון הפנסיוני שלכם לצורך העניין).

לעוד מידע בנושא, הכנסו אל פורטל פיננסים